***Zachęcamy do przekazania 1% podatku. Nr KRS to: 0000090860***

Drukuj

KLUBY ŻEGLARSKIE

1. Yacht Klub Polski Lublin
Powstał w roku 1966, najpierw jako Klub żeglarski "Posejdon". W YKP przekształcono w 1969 r. Komandorem Klubu został Waldemar Cechowicz. Prowadził działalność szkoleniową, turystyczną jak i regatową w której osiągał w pewnym okresie najlepsze wyniki w regionie. Swego czasu największa stocznia jachtowa po prawej stronie Wisły. Prawie wszystkie łódki zbudowane w Klubie były zaprojektowane i wykonane przez członków. Przykładem jest jedna z najpiękniejszych jednostek na polskim śródlądziu "Biegnąca po falach". YKP jest jednym z najaktywniejszych klubów Lubelszczyzny. Obecnie Komandorem Klubu jest Wojtek Sadowski. Adres strony klubowej: www.ykp.lublin.pl


2. Yacht Club Akademicki
Dawniej Yacht Club ZSPPowstał w roku 1964. Pierwszym komandorem był Tadeusz Pańczyk a potem Włodzimierz Wieczorkiewicz. Klub ten objął swoją działalnością wszystkie uczelnie Lublina, prowadząc szkolenie a także propagując turystykę żeglarską, zarówno śródlądową jak i morską, był bowiem posiadaczem pełnomorskiegi jachtu "Cygnus".


3. SŻ „Antares” Uniwersytet Przyrodniczy
Powstała w 1966 roku jako sekcja Klubu Uczelnianego AZS przy obecnej Akademii Rolniczej. Od momentu powstania do chwili obecnej działalnością sekcji kieruje Ryszard Stroński. "Antares" zawsze wielką wagę przywiązywał do szkolenia, propagowania wśród młodzieży turystyki żeglarskiej na śródlądziu i na morzu, a także przekazywania tradycji żeglarskiej. W pewnym okresie swego istnienia klub prowadził również działalność regatową pod kierunkiem Konrada Samborskiego.

4. Yacht Club UMCS
Powstał w 1976 roku. Założycielami byli Jerzy Szczypa i Zdzisław Suprynowicz. Klub prowadzi działalność turystyczną. Obecnie kieruje nim Eweryst Mendyk.


5. KŻ „Motor”
Powstała w roku 1957. Pierwszym przewodniczącym był Paweł Ciechański a potem Bogdan Dobrzyński, sekretarzem Wincenty Lipiński. Działali tu także: Mieczysław Juchkiewicz, Marian Czerski i Andrzej Bryłowski. Żeglarze sekcji wybudowali drugi ośrodek nad jez. Firlej. Sekcja prowadziła działalność szkoleniową, regatową i turystyczną. Obecnie, klubem kieruje Waldemar Batkowski


6. Yacht Club Politechniki Lubelskiej
Powstał w roku 1978 i działa z przerwami do dnia dzisiejszego. Prowadził działalność szkoleniową i turystyczną. W ostatnich latach jest jednym z aktywniejszych klubów lubelskich. Obecnie klubem kieruje Mateusz Malczarski.
Adres strony klubowej: www.ycpl.pl


7. Uczniowski Klub Sportowy „Żegluj”.
www.zegluj.lublin.pl


8. Rodzinny Klub Sportów Wodnych


9. UKS ”Omega”
Powstał w 1998 roku. Prezesem jest Tomasz Kręgiel

10. Lubelskie Centrum Sportów Wodnych „Neptun”


11. KŻ „Zefir”
Powstał w 1978 roku. Do 1999 roku należał do Tarnobrzeskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Od 1.07.1999 jest członkiem Lubelskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego. Prezesem jest Antoni Sydor. Aktualny adres to: ul. Turystyczna 1 23-300 Janów Lubelski.


12. Klub Wodny
DawniejSekcja żeglarska Klubu Sportów Wodnych w Świdniku. Powstała w 1962 roku. Pierwszym komandorem był Zbigniew Gawski. Działali tu również Janusz Jaworski, Krzysztof Popik i Witold Gnatiuk oraz Władysław Kłos. Sekcja prowadziła działalność szkoleniową, turystycznę i regatową. Obecnie klubem kieruje Grzegorz Załuski.


13. Klub Żeglarski „Zjawa”
Drużyna zaczęła działać w 1963 roku pod kierunkiem drużynowego Wojciecha Brzechowskiego. Przybocznym był Jan Kasperek. Młodzież pracowała bardzo energicznie, dzięki czemu wybudowano szereg łodzi będących bazą szeroko zakrojonej akcji szkoleniowej i rejsowej. W 1965 roku, z Harcerzami zaczęli współpracować pracownicy Fabryki Łożysk w Kraśniku. Zorganizowali oni przy drużynie harcerskiej klub żeglarski "Zjawa", którego pierwszym komandorem był Zdzisław Jop. Klub w dalszym ciągu propaguje turystykę żeglarską - co roku na Mazurach można spotkać flotyllę kraśnickich Gig. Obecnie klubem kieruje Jan Kasperek

14. Jacht Klub „Azoty”
DawniejSekcja Żeglarska Zakładowego Klubu Sportowego "Wisła" przy Zakładach Azotowych w PuławachPowstała w roku 1966. Pierwszym komandorem był Kazimierz Wnuk, potem Andrzej Cytryński. Sekcja prowadziła działalność turystyczną, szkoleniową i regatową, na którą głównie się nastawiano. Trenerem był Kazimierz Dziok, którego praca z młodzieżą przyniosła klubowi sukcesy. Obecnie klubem kieruje Witold Litwinek.


15. Ludowy Klub Sportowy „Żeglarz”
Powstał między 1953 a 1957 rokiem i nastawiał się głównie na działalność regatową. Kierował nik początkowo Wiesław Iłowiecki. W klubie tym rozpoczynał swą działalność, najpierw jako zawodnik a później jako trener, Jerzy Szumowski. Działał tu także Henryk Zagrodzki. Obecnie klubem kieruje Stanisław Mendel


16. Klub Żeglarski Chełm
Klub powstał w 1979 roku. Założycielami byli Wiesław Ludwików i Jerzy Emerla, który kieruje klubem obecnie. Klub prowadzi działalność turystyczną - głównie na Mazurach, oraz szkoleniową i rekreacyjną nad jeziorem Białym k. Włodawy. Klub dysponuje 5-ma jachtami kabinowymi i 7-ma omegami. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Organizuje np. regaty dla osób niepełnosprawnych. Jest jednym z aktywniej działających klubów.
Strona klubowa: http://kz.chelm.pl


17. UKS „Catholicum”
Powstał w 1997 roku. Prezesem jest Artur Chomiuk.
Strona internetowa: http://www.catholicum.pl


18. UKS „Optymist” w Bychawie


19. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa „Stanica”
Od 2003 roku jesteśmy klubem zarejestrowanym w LOZŻ. Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa powstało w 2002 roku, prezesem jest Leszek Szczerbicki. 

Strona klubowa: http://www.zagle.miedzyrzec.pl


20. Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Wega”

Copyright © 2012-2018 by Lubelski Okręgowy Związek Żeglarski
By: Joomla Free Templates, Created by LOZŻ